Terug naar school! Of toch in het geval van onze zaakvoerder Rik. Hij startte met de opleiding Groen Erfgoed aan de Hogeschool PXL. Tijdens de lessen verdiept Rik zich in de geschiedenis van de bosgebieden, de purperen heide en andere groene parels van de provincie Limburg. Met Palindroom zijn we als contentbureau 100% gefocust op bouw en architectuur. In dit artikel gaat Rik in detail in op de opleiding.

Wat houdt deze opleiding in?

Bij erfgoed denken we automatisch aan gebouwen. Ook parken, bomen, hagen en ander groen behoren tot erfgoed. Groen erfgoed vergt de nodige aandacht en moet figuurlijk, maar soms ook letterlijk, beschermd worden. De gloednieuwe opleiding Groen Erfgoed van Hogeschool PXL wil dit soort erfgoed onder de aandacht brengen.

Wanneer worden bomen, planten en parken bestempeld als erfgoed? Hoe inventariseer je dat? Hoe kan het groene erfgoed in harmonie gebracht worden met bouwkundig erfgoed? Hoe werk je beheersvoorschriften uit voor groen erfgoed? Tijdens deze lessen krijg je een antwoord op al deze vragen.

Waarom ben je met deze opleiding gestart?

In de eerste plaats volg ik de opleiding uit interesse. Als er twee zaken zijn die me mateloos interesseren en waar ik altijd een graantje van wil meepakken op vakanties of daguitstappen zijn het bomen en erfgoed. De opleiding Groen Erfgoed combineert deze twee passies.

Waarom is deze opleiding belangrijk voor Palindroom?

Ik ben ervan overtuigd dat de opleiding ook voor Palindroom interessante opportuniteiten biedt. Met Palindroom zijn we als contentbureau 100% gefocust op bouw en architectuur. Deze sector heeft een steeds sterker wordende link met (openbaar) groen en de natuurlijke omgeving. En deze link is er de jongste jaren alleen maar sterker op geworden.

Zo zijn we betrokken bij twee projecten, in voorbereiding, die daar sterk op inspelen. Samen met Bond Beter Leefmilieu en VIBE zetten we onze schouders onder de Green Deal 'Natuurversterkende Stedenbouw en Architectuur'. Daarnaast dienden we samen met onder meer VIBE, De Wroeter, UR Architects en Ondernemersgroep Hasselt een subsidieproject in bij Departement Omgeving om twee Hasseltse kmo-terreinen te ontharden en te vergroenen, en daar een communicatiecampagne rond uit te werken.

De interesse voor groen en natuur is dus duidelijk aanwezig bij Palindroom.