Palindroom zamelde een tijdje geleden € 1800 in met de organisatie van een event. Deze opbrengst schenkt het aan de vzw ASF-Be voor hun medewerking aan het project UNICHIR in Beni, DR Congo.

Architecten Zonder Grenzen (Asf), opgericht in 1992, stelt zijn knowhow en ervaring ter beschikking voor projecten in het Zuiden, de voorbije jaren vooral in Afrika. In de voorbije 30 jaar werkte de vzw mee aan zeer diverse projecten: (nood)huisvesting na aardbevingen, overstromingen, organisatie van opleidingen en advies in ruimtelijke planning.

In alle projecten wordt de medewerking van lokale bouwkundigen en een duurzaam karakter als prioriteit ingesteld. De online begeleiding van 50 architectuurstudenten is hierin een bijzonder aandachtspunt. Het team van ASF-Be omvat een 15-tal vrijwilligers, architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen uit België en Nederland.

 

UNICHIR BENI

ASF-Be werkt al acht jaar mee aan het UNICHIR-project bezield door chirurg Reginald Moreels, voormalig minister en medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen. De miljoenenstad Beni ligt in een regio van oorlog, geweld, Ebola, Covid en vele andere virussen. Het UNICHIR-concept werkt reeds jaren, in het lokale ziekenhuis, aan daadwerkelijke gezondheidszorg en opleidingen in zorgverlening en chirurgie met lokale medici. Het nieuwe project moet een duurzame basis vormen voor een actuele dienstverlening.

Het chirurgisch complex met een capaciteit van circa 30 bedden wordt uitgebreid met een materniteit en onderzoekcentrum (fase 1). In het nieuwe complex, zal voor de verdeling in de regio Beni, een verdeelcentrum voor medicijnen en medisch materiaal onderdak vinden. Fase 1 zal in juni 2023 operationeel zijn.

De vzw UNICHIR werkt in dit project samen met Ingenieurs Zonder Grenzen, AZ Sint-Jan in Brugge, de stad Brugge, het Mediahuis en tientallen structurele partners en donoren.

 

Sponsoring Palindroom

Palindroom draagt graag zijn steentje bij aan dit mooie project van Architecten Zonder Grenzen. Tijdens een evenement rond het 12-jarig bestaan van Palindroom kon het een mooi bedrag van € 1800 bij elkaar sprokkelen voor het project UINCHIR Beni.

"Ik wou een goed doel kiezen dat ook een link heeft met onze corebusiness. Het initiatief Architecten Zonder Grenzen sluit hier perfect bij aan. Ik heb enorm veel bewondering voor hun aanpak. De beste methode om hulp te bieden aan ontwikkelingslanden is niet goederen schenken of zaken in hun plaats doen, hoewel dat soms nodig kan zijn. Maar de meest structurele oplossing is om plaatselijke mensen op te leiden of te begeleiden om zelf hun situatie te verbeteren.", besluit zaakvoeder Rik Neven.