Nieuws

Palindroom zet nog sterker in op duurzaam ondernemen

12/6/2019

Palindroom draagt duurzaam ondernemen hoog in het vaandel en gaat hier de komende jaren nog sterker op inzetten.

Niet alleen de overheid en de consument, maar ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om op ecologisch en energetisch vlak het roer om te gooien. Voor Redactiebureau Palindroom vormt dat een essentieel onderdeel van zijn bedrijfsfilosofie. Zo maken onze medewerkers zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer en besteden we uitgebreid aandacht aan duurzaam bouwen op architectura.be met onder meer een dossier gewijd aan circulair bouwen, en recent nog een debat door Palindroom georganiseerd over de ecologische impact van de bouwsector met onder meer Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen. 

De komende jaren wil Palindroom hier nog sterker op inzetten. Zo hebben we ons geëngageerd voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De Sustainable Development Goals of SDG’s van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Concreet houdt het charter in dat we een actieplan aan het uitwerken zijn om onze onderneming nog duurzamer te maken, een plan dat zal beoordeeld worden door een team van onafhankelijke deskundigen. Een eerste gesprek met de begeleiders van Voka en M-tech is al achter de rug.

In dit kader start Palindroom binnenkort ook met het uitwerken van zijn eigen duurzaamheidsverslag. Bedoeling is dat we dit duurzaamheidsverslag zullen voorstellen op een verjaardagsevenement naar aanleiding van ons tienjarig bestaan medio 2020.Daarna is het de bedoeling om van duurzaamheidsverslaggeving een volledig nieuw onderdeel te maken van ons dienstenpakket.  

Een duurzame transitie tot stand brengen kan alleen door samenwerking. Vandaar dat Palindroom lid is van The Shift, Energy Saving Pioneers en ook geregeld samenwerkt met andere organisaties die inzetten op duurzaamheid waaronder VIBE, Pixii en Bond Beter Leefmilieu.

Dat het ons menens is, bewijst ook zaakvoerder van Palindroom Rik Neven. Hij volgt momenteel een postgraduaat ‘Biogebaseerde en circulaire economie’ aan de UHasselt. In het kader van een projectopdracht zal de verbouwing van het kantoor van Palindroom in de Lazarijstraat in Hasselt volgens de principes van circulair bouwen gebeuren. In het najaar volgt de lancering van circubuild.be, een nieuw totaalproject rond circulair bouwen. 

Verder verleent Palindroom zijn medewerking aan verschillende duurzame initiatieven. Vorig jaar lanceerde Palindroom de allereerste Thuiswerkdag, een campagne om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te overtuigen de wagen aan de kant te laten staan. Dit najaar verlenen we opnieuw onze medewerking aan de tweede editie, die wordt uitgebreid tot een heuse Telewerkdag. Daarnaast verzorgt Palindroom sinds begin dit jaar redactiewerk voor Ecotips, een magazine over trends in duurzaam ondernemen.

Hou zeker de website van Palindroom in het oog om op de hoogte te blijven van de duurzame initiatieven binnen ons bedrijf. 

Palindroom zet nog sterker in op duurzaam ondernemen