De grootscheepse rebranding die we doorgevoerd hebben met Palindroom is opnieuw een mijlpaal voor ons bedrijf dat intussen al 12 jaar op de teller heeft staan. De nieuwe look & feel springt het meest in het oog, maar toch houdt de rebranding veel meer in dan enkel een esthetische opsmuk.

De rebranding is illustratief voor de nieuwe weg die we al enkele jaren bewandelen, maar die nu ook structureel verankerd wordt in onze communicatie.

Palindroom: drijvende kracht achter Architectura & Circubuild

Palindroom is bij het brede bouwpubliek vooral bekend voor zijn website Architectura en sinds enkele jaren ook voor het boek en de website van Circubuild. Voor ons is de link tussen enerzijds Palindroom en anderzijds Architectura en Circubuild altijd heel duidelijk geweest, maar we merkten dat dit niet voor iedereen in de sector het geval is.

Met de rebranding willen we voor de buitenwereld de link tussen ons bedrijf en onze websites duidelijker tot uiting brengen, onder meer maar niet alleen door uniformiteit in de huisstijl en het kleurenpallet.

Doelgericht communiceren naar bouwprofessionals

Palindroom moet net als Architectura en Circubuild een sterke naam, een, begrip worden in de professionele bouwwereld.  En die bouwwereld moet duidelijk weten waarvoor Palindroom staat. Elke bouwprofessional moet weten dat hij aan Palindroom een betrouwbare partner heeft die hem kan helpen om doelgericht te communiceren naar andere bouwprofessionals.

Building content

Als alerte lezer heb je misschien gemerkt dat de term redactiebureau nog niet gevallen is.  Goed opgemerkt. Palindroom is 12 jaar geleden begonnen als redactiebureau, maar vandaag is het activiteitenpakket veel ruimer. Je kan bij ons niet alleen terecht voor het schrijven en vertalen van bouwgerelateerde teksten. We helpen je ook met de organisatie van een webinar, de realisatie van podcasts en projectvideo’s. Kortom, alles wat vandaag komt kijken bij communicatie in de bouwsector.

We blijven hierbij sterk de nadruk leggen op content. Vandaar onze nieuwe baseline 'Building content' die perfect omschrijft waarvoor wij staan en waarvoor je bij ons terecht kan.

Duurzaamheid als speerpunt

Dat groen een beeldbepalende kleur is in onze nieuwe huisstijl is allesbehalve toevallig. Duurzaamheid is van bij de start een van de speerpunten geweest in onze bedrijfsvoering en dat zal er na de rebranding alleen maar versterkt worden.