Palindroom ging in 2010 van start met één werknemer: stichter en zaakvoerder Rik Neven. Intussen zijn daar 15 Palindromers. 10 van hen dragen het label van redacteur. Zij schrijven en vertalen teksten rond bouw en architectuur maar houden zich ook bezig met andere vormen van content waaronder podcasts en webinars.

Een meerkoppig contentbureau dat 100% gespecialiseerd is in bouw en architectuur is zonder meer een unicum in België. Ook de tweetaligheid is een troef waarin Palindroom zich weet te onderscheiden van andere contentbureaus. Drie van de 10 redacteurs zijn Franstalig. Dat stelt ons niet alleen in staat om een Franstalige versie uit te bouwen van onze websites Architectura en Circubuild. Het biedt ook het voordeel dat bedrijven ons zowel in het Nederlands als in het Frans een interview kunnen laten afnemen en een tekst laten schrijven. Eventueel kan die tekst dan door de collega’s vertaald worden in het Nederlands of het Frans, zonder extra tussenschakel. Een enorme troef voor ons maar meer nog voor onze nationale klanten die in beide landsdelen actief zijn.

Het team

Behalve 10 redacteurs heeft Palindroom ook 3 salesmensen en 1 persoon voor aftersales en administratie in zijn rangen. Zij focussen zich vooral op Architectura en Circubuild en assisteren onze klanten om via onze websites online in contact te komen met architecten en andere voorschrijvers.

Last but not least heeft Palindroom ook zijn eigen webdeveloper. Hij zorgt er in de eerste plaats voor dat onze eigen websites op technisch vlak up-to-date blijven en aangepast zijn aan de nieuwste eisen qua SEO, gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit. Daarnaast ontwikkelt hij ook regelmatig websites voor andere projecten van Palindroom of voor externe klanten.

Sterke continuïteit

De sterkte en de complementariteit van dit team  vormt zonder meer een van de belangrijkste pluspunten van Palindroom. Maar zeker ook de continuïteit. Iedereen weet hoe vervelend het kan zijn als de vaste contactpersoon van een bedrijf waar je veel mee samenwerkt andere oorden opzoekt. Dat komt zelden of nooit voor bij palindroom. Er is bijzonder weinig verloop. Op 12 jaar tijd zijn er slechts drie mensen die het bedrijf verlaten hebben waardoor we de klanten een sterke continuïteit in onze dienstverlening kunnen garanderen.

Uitbreiding management

De stelselmatige uitbreiding van het team vraagt ook om een uitbreiding van het management. Sinds kort zetelen behalve zaakvoerder Rik Neven ook Kevin Moens en Niels Rouvrois in het management. Kevin focust zich vooral op de websites en evenementen, Niels op het redactionele werk voor de magazines en de social media. Ook op dat vlak is de continuïteit van palindroom dus verzekerd.