Net voor het afsluiten van 2022, belandde er nog bijzonder goed nieuws in onze mailbox. Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft groen licht gegeven voor ons dossier rond een Green Deal rond 'Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur' dat we samen ingediend hebben met VIBE en Bond Beter Leefmilieu.

De bedoeling van de Green Deal Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur, kortweg TSA, is een inspirerend netwerk te vormen waarbij we (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en overheden aan de hand van voorbeeldprojecten, nuttige tips en concrete engagementen aanzetten om gebiedsgericht te verdichten en te vergroenen en om maximaal in te zetten op een regeneratief ontwerp en op een versterking van de ecosystemen.

De focus voor TSA zal liggen op regeneratieve stedenbouw en architectuur. Regeneratieve ontwikkeling gaat verder dan het inperken van de negatieve voetafdruk, maar zoekt naar een positieve impact op de leefomgeving, een ‘positieve handafdruk’.

De Green Deal TSA vertrekt niet van nul. TSA kan voortborduren op “Stedenbouw kan ook zo” en “Belgian Architects Declare”. 'Stedenbouw kan ook zo' is een publicatie van VIBE en BBL die aan de hand van 57 stedenbouwkundige voorbeeldprojecten concrete strategieën aanreikt voor een andere, regeneratieve stedenbouw. Belgian Architects Declare is een initiatief van Palindroom waarbij 400 architecten een manifest ondertekend hebben waarin ze klimaatverandering en het verdwijnen van de open ruimte en biodiversiteit als grote problemen erkennen en waarbij ze zich engageren om daar in hun ontwerpen maximaal rekening mee te houden.

We hebben met de projectgroep een subsidie gekregen van de Vlaamse Overheid om gedurende het eerste jaar (2023) de Green Deal voor te bereiden. In 2024 volgt dan de eigenlijke uitwerking van de Green Deal.