Palindroom is duurzaam

Rik Neven

Niet alleen de overheid en de consument, maar ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om op ecologisch en energetisch vlak het roer om te gooien. Voor Redactiebureau Palindroom vormt dat een essentieel onderdeel van zijn bedrijfsfilosofie. Zo is Palindroom actief lid van The Shift, het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid. 

Waarom ondertekenen wij dat charter? Omdat Palindroom vindt dat werkgevers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om tot een duurzame maatschappij te komen. Er is echt een shift, een transitie nodig om dat te bereiken. Belangrijk is dat duurzaamheid ruim geïnterpreteerd wordt en verder reikt dan energiebesparing.

Met Palindroom zetten we onder meer sterk in op duurzame mobiliteit: verplicht thuiswerk, verplaatsingen per trein en fiets, vestiging dichtbij het station,… We hebben daar enkele jaren geleden ook een eervolle vermelding voor gekregen tijdens de Business Mobility Awards.
Verder zetten we in op verregaande flexibiliteit voor de werknemers, maar ook in details proberen we het verschil te maken. Twee concrete voorbeelden: enkel Max Havelaar-koffie en een kraan voor gekoeld en bruiswater zodat werknemers geen plastic flessen hoeven mee te nemen.

Niet verwonderlijk dat u in ons klantenbestand veel bedrijven aantreft die een pioniersrol vervullen inzake ecologie en duurzaamheid (vb. VIBE, Bond Beter Leefmilieu, VITO,...)