Type.

Redactie
Vertaling

Klant.

Matexi

Jaar.

2022

Voor de eerste keer mochten we aan de slag voor Matexi. Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de buurtontwikkelaar een activiteitenverslag waarin teruggeblikt wordt op het voorgaande jaar. 

Wij mochten het ruim 140 pagina's tellende verslag van 2021, een recordjaar voor Matexi, in goede banen leiden. We schreven artikels, vertaalden teksten, deden eindredactie én namen de vormgeving van de drie taalversies (NL, FR en ENG) van het activiteitenverslag 2021 voor onze rekening . Een omvangrijke opdracht met een mooi én boeiend eindresultaat!

Bekijk ons werk