Palindroom: pionier en inspirator

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen maken deel uit van het DNA van Palindroom. Dat uit zich niet alleen in woorden, maar ook in allerlei concrete acties.

Mobiliteit en thuiswerk

Halftijds thuiswerk was lang voor Corona al de regel bij Palindroom. En door ons dicht bij het station te vestigen, komen de meeste collega’s met de trein of bus naar het kantoor. Ook werkverplaatsingen gebeuren meestal met het openbaar vervoer of Blue Bike. Als pleitbezorger van thuiswerk nam Palindroom enkele jaren geleden het initiatief om een nationale thuiswerkdag te organiseren en in 2020 won Palindroom de Rebel Mobility Challenge met zijn idee om het label van Thuiswerkgever uit te rollen.

Inspirerend voor klanten en relaties

Palindroom tracht een positieve ecologische impact te creëren door ook zijn klanten en relaties ertoe aan te zetten om in te zetten op duurzaamheid. Met Circubuild motiveren we architecten en bouwprofessionals om de overstap te maken naar circulair bouwen. De nationale thuiswerkdag en het thuiswerkgever-label hebben tot doel om structureel thuiswerk te stimuleren. En met ons bamboe-offensief geven we klanten en leveranciers de kans om CO² naar beneden te halen door bamboeplanten te laten planten.

Out-of-the-box

Waarom gewoon doen als het ongewoon kan? Ook in onze duurzaamheidsaanpak kleuren we graag buiten de lijntjes. In plaats van enkel aan te sluiten bij bestaande duurzaamheidsinitiatieven, zetten we ook zelf dingen op poten. Enkele voorbeelden? Ons manifest Belgian Architects Declare, de organisatie van de Nationale thuiswerkdag, het label Thuiswerkgever (in ontwikkeling) en ons eigen Bamboe-offensief (in ontwikkeling).

Communicatie & content

Communicatie is cruciaal om de duurzame transitie in gang te zetten. Daar kan en wil Palindroom een voortrekkersrol in spelen. Met onze websites en social media van Circubuild en Architectura bereiken we elke week een groot aantal architecten en bouwprofessionals. Die bevoorrechte positie wenden we optimaal aan om de sector ervan te overtuigen om het roer om te gooien en in te zetten op een duurzame en circulaire bouwwereld.

Duurzaam aankoopbeleid

Of het nu gaat om koffie, om de papierkeuze van onze boeken of om geschenken voor onze relaties en medewerkers, we gaan steeds op zoek naar het meest duurzame alternatief. Ook bij de keuze van leveranciers en onderaannemers, vormt de duurzaamheidsaanpak een belangrijk selectiecriterium.

Mijlpalen, awards en labels

  • Eervolle vermelding Business Mobility Award (2014)
  • Winnaar rebel Mobility hallenge voor idee rond label thuiswerkgever (2020)
  • Initiatiefnemer nationale thuiswerkdag (2018)
  • Initiatiefnemer Belgian Architects Declare (2019)
  • Initiatiefnemer Bamboe-offensief (op de planning voor 2022)
  • Organisatie architectuurquiz voor het goede doel (op de planning voor 2022)
  • Website en boek Circubuild rond circulair bouwen (2019)
  • Voka Charter duurzaam ondernemen (2020 en 2021)

Gerelateerd nieuws.